Mapowanie strumienia wartości: wyeliminowanie odpadów podczas druku

Najlepszą receptą na rozwój firm zajmujących się drukiem nie jest zwiększanie liczebności personelu, ale dążenie do całkowitego wyeliminowania odpadów poprzez mapowanie strumienia wartości oraz ciągłe analizowanie i ulepszanie procedur. Tego samego zdania jest Data Image Group, brytyjska firma specjalizująca się w druku wielkoformatowym i wysokonakładowym oraz produkcji materiałów POS. W wywiadzie z Image Reports Robert Farfort, dyrektor zarządzający Data Image Group, opowiedział o wdrażaniu we współpracy z Esko mapowania strumienia wartości oraz osiągniętych do tej pory rezultatach:

„Jedne z najpoważniejszych zmian odnotowaliśmy w związku z przepływem informacji. Przedsiębiorcy niechętnie inwestują w rozwiązania informatyczne i oprogramowanie, ponieważ nie przynoszą im one bezpośrednich zysków. My jesteśmy przekonani, że w perspektywie długofalowej takie rozwiązania będą miały ogromny wpływ”.

Czym jest mapowanie strumienia wartości?

Mapowanie strumienia wartości (VSM) koncentruje się na stosowanym w firmie przepływie pracy generującym wartość. Pozwala określić ilość odpadów i opóźnień na podstawie rzeczywistych wartości dostarczonych przez pracowników oraz znaleźć sposoby na zwiększenie wydajności i prędkości. Technika mapowania strumienia wartości rozpatruje przepływ pracy w kategoriach układu powiązanych ze sobą etapów i czynności. Dzięki temu kierownictwo zamiast koncentrować się na pojedynczych działaniach, może opracować długofalową strategię wyeliminowania odpadów. Tak ujął to Frank Adegeest, dyrektor Esko ds. badań i rozwoju:

„Mapowanie strumienia wartości wymusza bardziej ogólne spojrzenie. Kilka skutecznie działających elementów w morzu nieefektywnych procedur nie zapewni upragnionego sukcesu”.

Sześć obszarów umożliwiających zmniejszenie ilości odpadów w druku wielkoformatowym

Firmy zajmujące się drukiem wielkoformatowym, które tak jak Data Image Group postanowiły wdrożyć mapowanie strumienia wartości, mogą zidentyfikować co najmniej sześć obszarów umożliwiających znaczne ograniczenie ilości odpadów:

  1. Cykl zatwierdzania: projektowanie trójwymiarowe pozwala klientom zobaczyć dokładny wirtualny model produktu, dzięki czemu można ograniczyć liczbę wytwarzanych fizycznych prototypów.
  2. Sprawdzanie plików: w pełni zautomatyzowany proces przygotowania do druku pozwala operatorom umieszczać odpowiednie pliki w wyznaczonych folderach i przesyłać je bezpośrednio do druku. Ponieważ sprawdzanie plików odbywa się automatycznie, ryzyko błędów jest wyeliminowane.
  3. Projekt CAD: dzięki ArtiosCAD Display Store projektanci ekspozytorów POP nie muszą posiadać zaawansowanych umiejętności obsługi oprogramowania CAD. W sklepie dostępne są różne gotowe do pobrania projekty ekspozytorów POP.
  4. Kontrola produkcji: monitorowanie realizacji wszystkich etapów zlecenia jest nie tylko żmudne, ale też bywa zawodne. Operatorów może w tym wyręczyć oprogramowanie Device Manager.
  5. Obsługa ploterów tnących: opracowana przez Esko funkcja współużytkowania zasobów (dostępna w ramach oprogramowanie iPC) zwiększa wydajność plotera o 10 procent. Wykorzystując parametry wprowadzone przez operatorów, funkcja analizuje dostarczone pliki, automatycznie dopasowuje konfigurację plotera i dobiera narzędzia.
  6. Wysyłka: nie warto marnować czasu na ręczne dopasowywanie produktów do palet, jeśli oprogramowanie takie jak Cape Pack może zrobić to o wiele szybciej.

Chcesz wiedzieć więcej? Dowiedz się, jak w inteligentny sposób obniżyć koszty przygotowania do druku.

Esko
Skontaktuj się z nami


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.