ArtPro Plus - edytor Prepress może być prosty. Nowe podejście do ręcznej edycji plików w procesie prepress. - Esko

ArtPro Plus - edytor Prepress może być prosty. Nowe podejście do ręcznej edycji plików w procesie prepress. 

Nowe podejście do edycji plików w prcesie prepress dzięki całkowicie nowemu interfejsowi, redefinicji procesów edycji plików i ujednoliceniu procesu prepress - łatwiejsze szkolenie, szybsze wdrożenie.

Dowiedz się także o:

  • Głównych założenia nowego edytora
  • Planowanym rozwoju aplikacji
  • Formacie PDF+
  • Nowej ISO definiującej nowy standard w poligrafii
O prezenterze

Łukasz Szymański
Konsultant, wdrożeniowiec oraz specjalista w dziedzinie oprogramowania firm Esko, GMG.
Absolwent Politechniki Białostockiej, od 11 lat związany z branżą druku etykiet i opakowań. Od 9 lat zajmuje się wdrożeniami oprogramowania prepress w branży opakowaniowej. Od 7 lat pracownik firmy Digiprint.