Pobierz wersję testową programu Studio Essentials

Studio Essentials oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia kartonów, butelek, tacek i ekspozytorów z atrakcyjnymi grafikami oraz specjalnymi materiałami i wykończeniem. Opakowania można udostępniać w postaci wizualizacji, a nawet w rozszerzonej rzeczywistości.

Studio Essentials zawiera następujące narzędzia firmy Esko: Designer, Toolkit for Boxes, Toolkit for Labels i Visualizer.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu Studio Essentials

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu Studio Essentials. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj program

Po pobraniu instalatora:

  1. Zamknij program Adobe Illustrator.
  2. Kliknij dwukrotnie plik instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, uruchom komputer ponownie.
  4. Uruchom program Adobe Illustrator.
3 Rozpocznij korzystanie z wersji testowej
  1. Korzystając z kreatora Uruchamianie wersji testowej, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  2. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Rozpocznij korzystanie z programu Studio Essentials

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu Studio Essentials

Szkolenie dotyczące programu Studio Essentials

Esko

Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.