Pobierz wersję testową programu Studio Essentials - Esko

Pobierz wersję testową programu Studio Essentials

Studio Essentials oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia kartonów, butelek, tacek i ekspozytorów z atrakcyjnymi grafikami oraz specjalnymi materiałami i wykończeniem. Opakowania można udostępniać w postaci wizualizacji, a nawet w rozszerzonej rzeczywistości.

Studio Essentials zawiera następujące narzędzia firmy Esko: Designer, Toolkit for Boxes, Toolkit for Labels i Visualizer.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu Studio Essentials

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu Studio Essentials. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z wersji testowej

Po pobraniu pliku:

  1. Zamknij program Adobe® Illustrator®.
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeżeli podczas instalacji asystent poprosi Cię o wprowadzenie poświadczeń, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  4. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.
  5. Uruchom komputer ponownie, jeśli to konieczne.
  6. Uruchom program Adobe® Illustrator®

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Rozpocznij korzystanie z programu Studio Essentials

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu Studio Essentials

Szkolenie dotyczące programu Studio Essentials