Pobierz wersję testową programu PowerTrapper - Esko

Pobierz wersję testową programu PowerTrapper

Dzięki mechanizmowi automatycznego tworzenia zalewek firmy Esko przetworzenie pliku w aplikacji PowerTrapper zajmuje zaledwie kilka sekund. Można przygotować ustawienia wstępne obejmujące zestawy reguł i wyjątków, aby tworzyć zalewki zgodnie z konkretnymi specyfikacjami.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu PowerTrapper

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu PowerTrapper. Program jest dostępny dla systemów Mac OS i Windows.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj program

Po pobraniu instalatora:

  1. Zamknij program Adobe Illustrator.
  2. Kliknij dwukrotnie plik instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, uruchom komputer ponownie.
  4. Uruchom program Adobe Illustrator.
3 Rozpocznij korzystanie z wersji testowej
  1. Korzystając z kreatora Uruchamianie wersji testowej, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  2. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu PowerTrapper