Pobierz wersję testową programu Ink Tools

Narzędzie Ink Tools dodaje do programu Adobe Photoshop wtyczki pozwalające przygotowywać obrazy z wykorzystaniem kolorów dodatkowych. Filtr InkSwitch dokonuje automatycznych obliczeń w zakresie separacji farb specjalnych w celu dopasowania wyglądu do parametrów docelowych CMYK. Opatentowana technologia Esko umożliwia tworzenie całkowicie nowych separacji obejmujących dowolne połączeniu dwóch, trzech lub czterech kolorów dodatkowych. Funkcja wyświetlania farb pozwala zobaczyć separacje na pełnym nadruku. Dzięki temu wyświetlane kolory będą w znacznie większym stopniu zgodne z kolorami na wydruku niż w przypadku korzystania ze standardowych kanałów kolorów dodatkowych programu Photoshop. Ponadto funkcja wyświetlania farb pozwala korzystać z wszystkich funkcji programu Photoshop, m.in. warstw.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu Ink Tools

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu Ink Tools. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj program

Po pobraniu instalatora:

  1. Zamknij program Adobe Photoshop.
  2. Kliknij dwukrotnie plik instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, uruchom komputer ponownie.
  4. Uruchom program Adobe Photoshop.
3 Rozpocznij korzystanie z wersji testowej
  1. Korzystając z kreatora Uruchamianie wersji testowej, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  2. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu INK Tools

Esko

Kontakt


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.