Pobierz wersję testową programu Ink Tools - Esko

Pobierz wersję testową programu Ink Tools

Narzędzie Ink Tools dodaje do programu Adobe Photoshop wtyczki pozwalające przygotowywać obrazy z wykorzystaniem kolorów dodatkowych. Filtr InkSwitch dokonuje automatycznych obliczeń w zakresie separacji farb specjalnych w celu dopasowania wyglądu do parametrów docelowych CMYK. Opatentowana technologia Esko umożliwia tworzenie całkowicie nowych separacji obejmujących dowolne połączeniu dwóch, trzech lub czterech kolorów dodatkowych. Funkcja wyświetlania farb pozwala zobaczyć separacje na pełnym nadruku. Dzięki temu wyświetlane kolory będą w znacznie większym stopniu zgodne z kolorami na wydruku niż w przypadku korzystania ze standardowych kanałów kolorów dodatkowych programu Photoshop. Ponadto funkcja wyświetlania farb pozwala korzystać z wszystkich funkcji programu Photoshop, m.in. warstw.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu Ink Tools

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu Ink Tools. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z wersji testowej

Po pobraniu pliku:

  1. Zamknij program Adobe® Photoshop®.
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeżeli podczas instalacji asystent poprosi Cię o wprowadzenie poświadczeń, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  4. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.
  5. Uruchom komputer ponownie, jeśli to konieczne.
  6. Uruchom program Adobe® Photoshop®

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu INK Tools