Pobierz wersję testową programu i-cut Preflight

i-cut Preflight to wygodne narzędzie do automatycznego sprawdzania plików wejściowych i edytowania plików PDF w druku wielkoformatowym.

i-cut Preflight stanowi punkt początkowy prawdziwie wydajnego przepływu pracy. Problemy są wykrywane automatycznie, jeszcze przed przekazaniem projektu do druku. Nie musisz uruchamiać programu Adobe® Illustrator® i tracić czasu na zgadywanie, dlaczego nie można prawidłowo wydrukować pliku. i-cut Preflight automatycznie utworzy raport.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu i-cut Preflight

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu i-cut Preflight. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj program

Po pobraniu instalatora:

  1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez instalator.
  2. Po zakończeniu instalacji znajdź program i-cut Preflight w folderze Aplikacje (na komputerze Mac) lub w menu Start (w systemie Windows).
  3. Uruchom program i-cut Preflight.
3 Rozpocznij korzystanie z wersji testowej
  1. W kreatorze Aktywacja licencji, który zostaje wyświetlony po uruchomieniu aplikacji, wybierz opcję „Chcę rozpocząć korzystanie z wersji testowej”.
  2. Kliknij przycisk Zakończ.

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Rozpocznij korzystanie z programu i-cut Preflight

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu i-cut Preflight

Szkolenie dotyczące programu i-cut Preflight

  • Aby rozpocząć, obejrzyj interaktywny film szkoleniowy (po lewej stronie).
Esko
Skontaktuj się z nami


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.