Pobierz wersję testową programu DeskPack Essentials - Esko

Pobierz wersję testową programu DeskPack Essentials

Program DeskPack Essentials for Illustrator oferuje podstawowe funkcje przygotowywania do druku: dodawanie kodów kreskowych, sprawdzanie plików wejściowych, importowanie plików PDF, dodawanie białego poddruku i wyświetlanie grafiki. Wszystkie te czynności są wykonywane bezpośrednio w programie Adobe Illustrator.

Program stanowi połączenie następujących wtyczek firmy Esko: Data Exchange, boostX, Dynamic Barcodes, PDF Import, Preflight, Viewer, White Underprint, Dynamic Marks, Dynamic VDP, i Text Recognition.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu DeskPack Essentials

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu DeskPack Essentials. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z wersji testowej

Po pobraniu pliku:

  1. Zamknij program Adobe® Illustrator®.
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeżeli podczas instalacji asystent poprosi Cię o wprowadzenie poświadczeń, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  4. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.
  5. Uruchom komputer ponownie, jeśli to konieczne.
  6. Uruchom program Adobe® Illustrator®

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Rozpocznij korzystanie z programu DeskPack Essentials

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu DeskPack Essentials

Szkolenie dotyczące programu DeskPack Essentials