Pobierz wersję testową programu DeskPack Essentials

Program DeskPack Essentials for Illustrator oferuje podstawowe funkcje przygotowywania do druku: dodawanie kodów kreskowych, sprawdzanie plików wejściowych, importowanie plików PDF, dodawanie białego poddruku i wyświetlanie grafiki. Wszystkie te czynności są wykonywane bezpośrednio w programie Adobe Illustrator.

Program stanowi połączenie następujących wtyczek firmy Esko: Data Exchange, boostX, Dynamic Barcodes, PDF Import, Preflight, Viewer i White Underprint.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby aktywować 30-dniową wersję testową. Skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych i natychmiast zacznij pracę.


1 Pobierz wersję testową programu DeskPack Essentials

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu DeskPack Essentials. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z wersji testowej

Po pobraniu pliku:

  1. Zamknij program Adobe® Illustrator®.
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeżeli podczas instalacji asystent poprosi Cię o wprowadzenie poświadczeń, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  4. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.
  5. Uruchom komputer ponownie, jeśli to konieczne.
  6. Uruchom program Adobe® Illustrator®

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Rozpocznij korzystanie z programu DeskPack Essentials

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu DeskPack Essentials

Szkolenie dotyczące programu DeskPack Essentials

Esko
Skontaktuj się z nami


Zapisz się
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.
This website uses cookies and other tracking technologies. By using this website, you are agreeing to our
Privacy Policy.