Pobierz wersję testową programu DeskPack Advanced

Pakiet DeskPack Advanced dla programu Illustrator oferuje podstawowe funkcje przygotowywania do druku: dodawanie kodów kreskowych, sprawdzanie plików wejściowych, mapowanie kanałów na inne separacje w pliku, dodawanie białych poddruków, tworzenie zalewek w plikach, dodawanie rastrów. Jest to wszystko, czego potrzeba, aby przygotować grafikę opakowań do druku.

Program stanowi połączenie następujących wtyczek firmy Esko: Data Exchange (darmowa), boostX, Channel Mapping, Color Engine, Dynamic Barcodes, Dynamic Marks, Image Extractor, Instant Trapper, PDF Import, Preflight, Screening, Viewer i White Underprint.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby rozpocząć korzystanie z 30-dniowej, bezpłatnej wersji testowej oraz skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych, aby natychmiast zacząć pracę.


1 Pobierz wersję testową programu DeskPack Advanced

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu DeskPack Advanced. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z wersji testowej

Po pobraniu pliku:

  1. Zamknij program Adobe® Illustrator®.
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeżeli podczas instalacji asystent poprosi Cię o wprowadzenie poświadczeń, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  4. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.
  5. Uruchom komputer ponownie, jeśli to konieczne.
  6. Uruchom program Adobe® Illustrator®

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Rozpocznij korzystanie z programu DeskPack Advanced

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu DeskPack Advanced

Szkolenie dotyczące programu DeskPack Advanced