Pobierz wersję testową programu DeskPack Advanced - Esko

Pobierz wersję testową programu DeskPack Advanced

Pakiet DeskPack Advanced dla programu Illustrator oferuje podstawowe funkcje przygotowywania do druku: dodawanie kodów kreskowych, sprawdzanie plików wejściowych, mapowanie kanałów na inne separacje w pliku, dodawanie białych poddruków, tworzenie zalewek w plikach, dodawanie rastrów. Jest to wszystko, czego potrzeba, aby przygotować grafikę opakowań do druku.

Program stanowi połączenie następujących wtyczek firmy Esko: Data Exchange (Free), boostX, Channel Mapping, Color Engine, Dynamic Barcodes, Dynamic Marks, Image Extractor, Instant Trapper, PDF Import, Preflight, Screening, Viewer, White Underprint, Dynamic VDP, PowerLayout Client, PowerTrapper Client, Text Recognition, i Trapper.

Wykonaj przedstawione poniżej proste kroki, aby rozpocząć korzystanie z 30-dniowej, bezpłatnej wersji testowej oraz skorzystaj z naszych materiałów szkoleniowych, aby natychmiast zacząć pracę.


1 Pobierz wersję testową programu DeskPack Advanced

Rozpocznij od pobrania wersji testowej programu DeskPack Advanced. Dostępna jest wersja dla systemu Windows i Mac OS.

Pobierz dla Mac
Pobierz dla Windows
2 Zainstaluj oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z wersji testowej

Po pobraniu pliku:

  1. Zamknij program Adobe® Illustrator®.
  2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  3. Jeżeli podczas instalacji asystent poprosi Cię o wprowadzenie poświadczeń, podaj identyfikator Esko i hasło użyte podczas pobierania programu.
  4. Wersja testowa zostanie aktywowana po zalogowaniu.
  5. Uruchom komputer ponownie, jeśli to konieczne.
  6. Uruchom program Adobe® Illustrator®

To wszystko. Teraz możesz rozpocząć korzystanie z wersji testowej programu!

Rozpocznij korzystanie z programu DeskPack Advanced

Wymagania systemowe

Dokumentacja programu DeskPack Advanced

Szkolenie dotyczące programu DeskPack Advanced