Instalowanie wygaszaczy ekranu i tapet - Esko

Tapeta EskoArtwork

 • Sprawdź rozdzielczość ekranu
 • Przejdź do obszaru „Wszystkie programy”, wybierz kolejno „Panel sterowania” i „Ekran”.
 • Kliknij zakładkę „Ustawienia”. Sprawdź, jaką rozdzielczość ma Twój ekran (np. 1 280 x 1 024 piksele).
 • Kliknij prawym przyciskiem tapetę o właściwej rozdzielczości.
 • Zapisz obraz w formacie .jpg, za pomocą polecenia w menu „Zapisz element docelowy jako”.
 • Przejdź ponownie do obszaru „Wszystkie programy”, wybierz kolejno „Panel sterowania” i „Ekran”.
 • Kliknij zakładkę „Pulpit”.
 • Wybierz pozycję EskoArtwork z listy „Tło”.
 • Kliknij przycisk OK.

Wygaszacz ekranu EskoArtwork

 • Pobierz plik w formacie ZIP (PC) lub DMG (Mac).
 • Rozpakuj/otwórz pobrany plik.
 • Kliknij dwukrotnie plik .exe, aby rozpocząć instalację.
 • Otwórz panel wygaszaczy ekranu.
 • Kliknij przycisk OK.