Uproszczona produkcja płyt fleksograficznych: Esko wprowadza produkcję płyt fleksograficznych nowej generacji

Gandawa (Belgia), 6 kwiecien 2016 r. – Esko (www.esko.com) prezentuje produkcję płyt fleksograficznych na całkowicie nowym poziomie w zakresie jednolitości oraz znacząco upraszcza proces ich produkcji.

Najważniejsze informacje:

  • nowy system CDI Crystal 5080 XPS wdraża i automatyzuje proces cyfrowego druku fleksograficznego i naświetlania;
  • nowe urządzenie naświetlające UV LED zwiększa jednolitość do poziomu aktualnego standardu jakości Esko;
  • nowy system CDI Crystal 5080 zapewnia integrację z modułem automatycznego naświetlania płyty przez XPS Crystal 5080;
  • kompleksowa integracja procesu produkcji płyt fleksograficznych oraz oprogramowania sterującego procesami roboczymi z nowym systemem Automation Engine Device Manager zapewnia lepszą kontrolę nad produkcją płyt fleksograficznych.

Wiceprezes Esko ds. sprzętu, Thomas Klein, wyjaśnia: „Średnia wielkość zadań wykonywanych z wykorzystaniem płyt fleksograficznych ciągle się zmniejsza, a firmy działające w tej branży potrzebują nowej metody efektywnej obsługi niewielkich zadań, krótszego czasu realizacji i gwarancji dostawy danego zamówienia na czas. Nasze rozwiązanie opiera się w znacznej mierze na ponownym zdefiniowaniu procesu produkcji płyt fleksograficznych. Standardowo produkcja płyt fleksograficznych jest skomplikowana i odbywa się ręcznie, z wykorzystaniem do siedmiu różnych urządzeń. Ponieważ parametry dla płyt są wprowadzane ręcznie przez operatora oraz ze względu na konieczność przenoszenia płyt z jednej maszyny do kolejnej, istnieje ryzyko ich uszkodzenia. Integracja poszczególnych procesów oraz ich automatyzacja zwiększa jednolitość produkcji i umożliwia naszym klientom efektywniejsze zarządzanie procesami produkcji płyt fleksograficznych”.

Połączenie cyfrowego druku fleksograficznego i naświetlania

Na targach drupa Esko zaprezentuje nowe urządzenie UV LED do naświetlania płyt fleksograficznych. Urządzenie łączy w sobie możliwość głównego i tylnego naświetlania UV w trakcie tego samego działania: XPS Crystal 5080. Zaprezentowane zostanie również nowe urządzenie do cyfrowego drukowania fleksograficznego oparte na najlepszej aktualnie technologii CDI: CDI Crystal 5080. Oba urządzenia można ze sobą połączyć w CDI Crystal 5080 XPS, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne drukowanie i naświetlanie. To rozwiązanie redukuje konieczność wykonywania prac ręcznych o 50% w porównaniu do innych technologii oraz skraca czas niezbędny do wyprodukowania płyty gotowej do obróbki przez prasę o niemal 70%.

Stale wysoka jakość płyt dzięki urządzeniu XPS Crystal 5080

Firma Esko jest już od lat pionierem w zakresie jakości płyt fleksograficznych. Firmy z branży potwierdzają, że HD Flexo oraz Full HD Flexo to standardy oznaczające najwyższą jakość; stały się one wyznacznikiem określającym dzisiejsze działania wykorzystujące płyty fleksograficzne. Urządzenie XPS Crystal 5080 zapewnia jeszcze wyższą jakość niż HD Flexo i Full HD Flexo, zapewniając jednolitość wytwarzanych płyt. Jednolitość płyt jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających osiągnięcie i utrzymanie optymalnej jakości druku. Ramy UV wykorzystujące żarówki nie zapewniają poziomu kontroli wymaganego do osiągnięcia najlepszych wyników. „Badania wykazały, że jednoczesne i optymalnie kontrolowane naświetlanie główne i tylne UV dzięki wykorzystaniu LED UV umożliwia produkcję jednolitych płyt fleksograficznych na najwyższym poziomie. Właśnie to było jednym z naszych priorytetów podczas projektowania tego urządzenia” – mówi Thomas Klein. „Urządzenie zapewnia niezwykły poziom kontroli i umożliwia produkcję jednolitych płyt fleksograficznych za każdym razem”.

Automatyczna produkcja płyt z wykorzystaniem CDI Crystal 5080

Aby umożliwić pełne wdrożenie i automatyzację drukowania fleksograficznego i naświetlania UV, firma Esko opracowała nowe urządzenie serii CDI: CDI Crystal 5080. Urządzenie wykorzystuje sprawdzoną technologię drukowania charakterystyczną dla rozwiązań Esko, laser ablacyjny CDI LAMS oraz układ optyczny o wysokiej rozdzielczości. Nowe urządzenie CDI zostało wyposażone w szklany stół. Stół ten jest wykorzystywany do transferu płyt fleksograficznych na bęben drukujący oraz przenoszenia płyt do urządzenia XPS już po zadrukowaniu.

Nowe urządzenia CDI i XPS są proste w eksploatacji, a szkolenie z zakresu ich użytkowania jest krótsze. Obniżono również wymogi serwisowe.

Dostępność

Urządzenie CDI Crystal 5080, wolno stojące urządzenie naświetlające XPS 5080 oraz urządzenie drukujące i naświetlające CDI Crystal 5080 XPS będzie można zakupić na targach drupa. Wersje 4835 i 4260 wykorzystujące technologię CDI i XPS Crystal będą dostępne od 4 kwartału 2016. Urządzenie XPS Crystal 5080 będzie również dostępne jako produkt towarzyszący do aktualnie zainstalowanej podstawy CDI.

Kontrolowana produkcja płyt

Aktualne potrzeby rynku określane przez coraz mniejsze objętościowo zlecenia wymagają szybkiego przygotowania płyt fleksograficznych i krótkiego czasu realizacji, aby wyeliminować czas postoju prasy oczekującej na przygotowanie płyt. Dzięki wcześniejszej kontroli procesów roboczych (przeprowadzanej podczas przygotowywania do druku) firma Esko redukuje wymaganą przestrzeń magazynową i lepiej integruje produkcję płyt fleksograficznych z procesami przygotowywania do druku.

Automation Engine Device Manager, nowy moduł będący częścią platformy Esko Software Platform, monitoruje status zadania, kontroluje procesy produkcji płyt fleksograficznych i steruje nimi. Na ekranie wyświetlane są informacje dotyczące postępu pracy, statusów i kolejek dla wszystkich podłączonych urządzeń. Oznacza to, że dział przygotowywania do druku dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami do nadania priorytetów i kontrolowania kolejek tworzenia płyt fleksograficznych tak, aby odpowiednia płyta została wyprodukowana we właściwym czasie. Wszystkie te innowacje sprawiają, że firmy nie będą musiały się już borykać z przestojami pras, a sprostanie wymagającym czasom realizacji będzie łatwiejsze.

Uproszczenie produkcji i zwiększenie wydajności

„Korzystanie z Automation Engine oznacza, że pliki są wstępnie kontrolowane pod kątem błędów i wprowadzane do schematu produkcji płyt fleksograficznych przy minimalnej interwencji operatora, co skutkuje maksymalizacją czasu sprawności produkcyjnej. Pilne zadania mogą być wykonywane poza kolejnością. Można również wprowadzać dodatkowe podziałki pomiędzy płyty, co minimalizuje ilość generowanych odpadów. W efekcie nasze rozwiązania zwiększają czas sprawności pras fleksograficznych wykorzystywanych przez firmy konfekcjonujące i, co za tym idzie, wspomagają całą branżę druku fleksograficznego.

Esko raz jeszcze udowadnia, że wciąż jest liderem w zakresie produkcji płyt fleksograficznych. Pozostajemy lojalni wobec naszych klientów i chronimy ich inwestycje. 25 lat po wprowadzeniu na rynek pierwszych urządzeń CDI wykorzystaliśmy całe zdobyte doświadczenie do wprowadzenia tych innowacyjnych rozwiązań i uproszczenia produkcji płyt fleksograficznych. To wszystko zaprezentujemy podczas targów drupa 2016” – mówi Klein.

Technologia Esko Crystal będzie również prezentowana na stanowiskach naszych partnerów, na przykład DuPont (hala 8b, stanowisko C21).