Zespół MediaBeacon dołącza do Esko - Esko

Zespół MediaBeacon dołącza do Esko

kwietnia 27 2015

 

Firma Esko zakupiła MediaBeacon, aby wzbogacić usługi zarządzania zasobami cyfrowymi.
MediaBeacon to nagrodzony dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami cyfrowymi.

 


 


DAM
Oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM – Digital Asset Management)
centralizuje treśœci we wszystkich typach mediów.

Przyjrzyjmy się zarządzaniu zasobom cyfrowym

Właœciciele marek mają zróżnicowaną produkcję swoich produktów: opakowań, reklam wewnętrznych i oznakowywania, materiałów reklamowych.

 

Drukarki muszą radzić sobie z rosnącym naciskiem na bezbłędnoœść i terminowoœść produkcji.

 

Oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM – Digital Asset Management) centralizuje zarządzanie tymi licznymi produktami dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw. Umożliwia to firmom kontrolę nad treśœciami we wszystkich typach mediów.

 


 


Logo MediaBeacon

O firmie MediaBeacon

Intuicyjne rozwiązania MediaBeacon umożliwiają organizacjom wyszukiwanie, organizowanie, konwersję, œśledzenie i dystrybucję zasobami cyfrowymi. Rozwiązania DAM wdrażane są przez wiele branż przemysłu, m.in. media i rozrywkę, druk i wydawnictwa, handel detaliczny, produkcję, rząd i szkolnictwo.

Więcej informacji można znaleŸć na stronie www.mediabeacon.com.

 


 

zarzšdzanie zasobami cyfrowymi oparte na widżetach
Oparty na widżetach interfejs pakietu oprogramowania MediaBeacon
Digital Asset Management (DAM)
daje możliwoœści, lecz nie narzuca sztywnych przepływów pracy.

Zakup dla przyszłego rozwoju

Dzięki doœświadczeniu MediaBeacon, klienci firmy Esko mogą skorzystać nie tylko ze zintegrowanych programów na etapie prepress, ale także z kompleksowych rozwiązań obejmujących cały proces.

 

Dowiedz się więcej

Przeczytaj cały komunikat prasowy tutaj.

Więcej informacji o firmie MediaBeacon można znaleśŸć na stronie www.mediabeacon.com.